Geschiedenis

We vinden elementen van het carnavalsfeest terug in de geschiedenis van vele beschavingen in de oudheid. Er zijn verschillende theorieën over de invloeden op en het ontstaan van het feest van carnaval. Het feest werd in de loop van de tijd vermengd met het feest van vastenavond.

Carnaval
De oorsprong van het woord carnaval is onzeker. Mogelijk is het woord carnaval afgeleid van ‘carne levare’, dat ‘opruimen of wegnemen van het vlees’ betekent. Dit heeft te maken met de vastenperiode waarin de rooms-katholieken geen vlees eten. Maar de de gewone mensen in Europa aten tot laat in de middeleeuwen zelden vlees!!
Het is waarschijnlijker dat het woord carneval afstamt van het Romeinse “carrus navalis”, dat naar de scheepswagen verwijst die in de Romeinse optochten voorkwam.
Dit feest was vroeger waarschijnlijk een vermenging van een Romeins lentefeest en een Germaans offerfeest. Bij deze feesten vierde men de komst van de lente.
Het was ook de gewoonte om tijdens het carnavalsfeest de belangrijke mensen, die het voor het zeggen hadden, te bespotten met gebruik van maskers en vermommingen.
Maskers werden in de oudheid ook al gebruikt als middel om boze geesten te verjagen.

Vastenavond
De Rooms-Katholieke Kerk deed haar uiterste best om de heidense restanten van carnaval tegen te gaan, maar de dreigementen en verboden hadden weinig effect op het gelovige volk. Paus Gregorius de Grote (590-604) liet de vasten ingaan op Aswoensdag. Het hele carnavalsgebeuren werd ervóór geplaatst, zodat er toch een duidelijke scheiding ontstond tussen het heidense en het christelijke.
Daardoor was de dinsdagavond vóór Aswoensdag de laatste gelegenheid voor het vieren van een feest, waarbij men zich te goed deed aan eten en drinken: het vastenavondfeest.

Klik HIER en lees verder

Advertentie